Hoe onze flora en fauna veranderen door klimaatverandering

In de periode 1976-2016 is de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt 1,5 °C gestegen. Wat heeft dat voor effect gehad op flora en fauna? Door het veranderende klimaat vestigen zich steeds meer warmteminnende soorten in Nederland. Vaak gebeurt dit in het kielzog van noordwaarts schuivende arealen op Europese schaal.
Voorbeelden van zuidelijke soorten die sterk toegenomen zijn, zijn staartblauwtje, bijeneter, zuidelijke glazenmaker, bijenorchis en het prachtpurperuiltje.

Document: 

dln119-6_cti.pdf

Auteurs: 

Chris van Swaay, Chris van Turnhout, Laurens Sparrius, Roy van Grunsven, Jurriën van Deijk, Arco van Strien & Sarah Doornbos

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

De Levende Natuur

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

De Levende Natuur

Jaargang bron: 

119

Nummer: 

6

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands