Het rietganzencomplex

De afgelopen winter woedde opnieuw een uitvoerige discussie over de determinatie van Taiga- en Toendrarietganzen en het voorkomen van Taigarietganzen in Nederland. Ondanks de koude winter werden weinig met zekerheid gedetermineerde Taigarietganzen gezien of gefotografeerd. In welke aantallen komt de soort nog in Nederland voor, en hoe ziet de situatie er elders in Europa uit?

Document: 

Sovon-Nieuws_2010-1-p18_Het-rietganzen-complex.pdf

Auteurs: 

Kees Koffijberg & Menno Hornman

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

23

Nummer: 

1

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands