'Heel leuk, ik volg een cursus vogelstellen'

…zeggen honderden cursisten dit voorjaar. Vanuit Sovon hebben we overal in het land cursussen gegeven om nieuwe tellers op te leiden.

Er draaien 6 cursussen voor het Broedvogel Monitoring Project (BMP), vrijwilligers zijn opgeleid om Patrijzen of Steenuilen te inventariseren en er zijn avonden gehouden om uitleg te geven over de Nestkaart, het Meetnet Urbane Soorten (MUS) of om de kennis over BMP op te halen.

Document: 

sovon-nieuws_2018-02-p18_ik-volg-een-cursus-vogelstellen_marieke-berman.pdf

Auteurs: 

Marieke Berman

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

31

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands