Handleiding ringgegevens Digitale Nestkaart

In deze handleiding wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor het werken met ringgegevens in de Digitale Nestkaart.

Algemeen

  • Het programma heeft menu-items die speciaal zijn voor het werken met ringgegevens. Deze items zijn alleen zichtbaar als is aangegeven dat met ringgegevens wordt gewerkt. Dat kan via het menu Algemene instellingen in het menu Instellingen.
  • Er worden tijdens het invoeren van data automatisch gegevens ingevuld waardoor het invullen wordt vergemakkelijkt. Welke gegevens worden overgenomen kan worden ingesteld.

Document: 

handleiding_ringgegevens_digitale_nestkaart.pdf

Auteurs: 

Jeroen Nienhuis

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Handleiding

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands