Handleiding: man/vrouw verhouding Wilde Eend en Krakeend

Tijdens het Jaar van de Wilde Eend willen we graag jaarrond de man/vrouw verhouding van de Wilde Eend en de Krakeend bepalen. Iedereen kan hieraan mee doen door groepen eenden te tellen en in te voeren via de Obsmapp app van Waarneming.nl, zoals in dit protocol beschreven. Sovon vrijwilligers die mee doen aan de watervogeltellingen kunnen daarnaast tijdens de telling de mannetjes en vrouwtjes separaat invoeren op dezelfde locatie in Avimap.

Document: 

protocol_man-vrouw_verhouding.pdf

Auteurs: 

Erik Kleyheeg

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Handleiding

Publicatietaal: 

Nederlands