Gemeenschappelijke slaapplaatsen in Nederland: resultaten van 10 jaar tellen

Gemeenschappelijke slaapplaatsen worden in de literatuur gedefinieerd als plaatsen waar meerdere individuen van een soort, of zelfs van meerdere soorten tegelijk, met enige regelmaat gezamenlijk slapen. In het kader van de Europese Vogelrichtlijn zijn op grond van de aantallen slapende vogels specifieke Natura 2000-gebieden aangewezen om slaapplaatsen te beschermen. De locaties en aantallen vogels die gebruik maken van dergelijke gemeenschappelijke slaapplaatsen in Nederland zijn steeds beter bekend, mede dankzij het Meetnet Slaapplaatsen dat speciaal is opgezet om vogelrichtlijneisen te toetsen. Op basis van 10 jaar telgegevens bespreken we de recente verspreiding en aantallen van een selectie goed getelde vogelsoorten.

Document: 

limosa_2020-93-2_p92-102_gemeensch-slaappl-10-jaar_v-els-et-al.pdf

Auteurs: 

Paul van Els, Erik van Winden, Olaf Klaassen, Leo Soldaat & Chris van Turnhout

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Nederlandse Ornithologische Unie & Sovon

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

93

Nummer: 

2

Publicatietaal: 

Nederlands