Geïntegreerde monitoring van vogels van de Nederlandse Waddenzee

Vogels die in het waddengebied broeden, zitten flink in de problemen. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarbij alle beschikbare gegevens van de afgelopen twintig jaar over elkaar zijn gelegd.  Het rapport werd gepresenteerd bij het startsymposium van het Centre for Avian Population Studies op 6 november 2014.

Zie ook het nieuwsbericht 'Broedvogels Waddenzee in de problemen'

En de publiekssamenvatting.

Document: 

Rap_2014-18_Geïntegreerde_monitoring_Wadden.pdf

Rapportnummer: 

2014/18 Vogeltrekstation-rapport 2014/01 CAPS-rapport 2014/01

Auteurs: 

van der Jeugd H., Ens B., Versluijs M. & Schekkerman H.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands