Ganzen- en zwanentelling Drenthe, oktober2019

Weer een nieuw seizoen ganzen- en zwanentellingen staat voor de deur. Een redelijk aantal van jullie heeft in september al een rondje in het telgebied gemaakt. Dit kon onder zomerse omstandigheden. Vooral degenen die op vrijdag en op zaterdag hebben geteld hadden te maken met prachtig nazomerweer. Zondag was een grotendeels bewolkte dag. Tijdens de septembertelling ligt de nadruk op de overzomerende ganzen. De komende maanden zullen onder invloed van de aanvoer vanuit de broedgebieden steeds meer echte overwinteraars deze kant op komen. In de week na de septembertelling kwamen zowel toendrarietgans als kolgans het land binnendruppelen. Ik had mijn eerste groepen overvliegende kollen en toendra’s op 22 september. De aantallen aan de grond zullen in oktober nog wel laag zijn.

Document: 

wavo_nwsbrf_dr_201910.pdf

Auteurs: 

Harold Steendam

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

WAD

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands