Ganzen- en zwanentelling Drenthe, oktober 2017

De zomer is weer achter de rug en ons staat weer een lange winter te wachten. Het zou mooi zijn als deze sombere periode wordt opgefleurd met flinke aantallen overwinterende ganzen en eindelijk ook weer eens substantiele aantallen kleine en wilde zwanen. De oktobertelling is de tweede van het seizoen. De echte fanatiekelingen onder jullie zijn in september al op pad geweest. In september zijn toch alweer 550 toendrarietganzen en 800 kolganzen geteld. Daarnaast natuurlijk de nodige grauwe ganzen, (grote) canadeze ganzen en nijlganzen.

Document: 

wavo_nwsbrf_dr_201710.pdf

Auteurs: 

Harold Steendam

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Werkgroep Avifauna Drenthe

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands