Ganzen- en zwanentelling Drenthe, november 2017

De voorlopige resultaten van de oktobertelling wijken nogal af van het vorige seizoen. De aantallen van de echte winterganzen zoals toendrarietgans en kolgans vallen duidelijk lager uit. De resultaten van een aantal belangrijke telgebieden in het Hunzedal zijn echter nog niet in het overzicht verwerkt. Daarnaast kon door omstandigheden een deel van de Veenkoloniën in het geheel niet geteld worden, waardoor op dit moment de vergelijking met het vorig seizoen niet goed mogelijk is.

Document: 

wavo_nwsbrf_dr_201711.pdf

Auteurs: 

Harold Steendam

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Werkgroep Avifauna Drenthe

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands