Ganzen- en zwanentelling Drenthe, maart 2019

Stonden we vorig jaar tijdens de februaritelling nog tussen de schaatsers te tellen, ditmaal was het telweekend zonovergoten en aangenaam warm. Het hele telweekend was het extreem zacht en meer voorjaar dan winter. Het is een enigszins apart gevoel om tijdens de ganzen- en zwanentelling geen last te hebben van koude voeten en handen, maar met het zweet op de rug door het veld te lopen. Veel waarnemers maakten melding van wegtrek van grote groepen ganzen in de weken voorafgaand aan de telling.

Document: 

wavo_nwsbrf_dr_201903.pdf

Auteurs: 

Harold Steendam

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands