Ganzen- en zwanentelling Drenthe, januari 2019

De komende telling valt samen met de Midwintertelling. Van velen van jullie wordt het dus een extra
druk weekend. Het is te hopen dat de weergoeden goedgemutst zijn en dat we een heerlijke telling
tegemoet gaan.

Document: 

wavo_nwsbrf_dr_201901.pdf

Auteurs: 

Harold Steendam

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands