Ganzen- en zwanentelling Drenthe, jan 2020

Om te beginnen wil ik iedereen eerst een gezond en vogelrijk nieuwjaar wensen. Met de januaritelling
in aantocht zitten we alweer midden in het telseizoen. Van enig winters weer is tot nu toe geen sprake
geweest en het ziet er ook niet uit dat dit op korte termijn gaat veranderen. Ook in de omringende
landen is het erg zacht. Voor temperaturen onder het vriespunt moet je in Scandinavie zijn of diep in
Rusland.

Document: 

wavo_nwsbrf_dr_202001.pdf

Auteurs: 

Harold Steendam

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands