Ganzen- en zwanentelling Drenthe, februari 2018

De periode na half december ging gepaard met behoorlijke aanvoer van ganzen en zwanen van elders. De voorlopige tabel met resultaten is redelijk compleet. Van januari ontbreken nog de gegevens van enkele belangrijke pleisterplaatsen. Een speciale dank gaat weer naar Henk Sloots die een deel van de telgebieden van Jannes Santing heeft overgenomen. Ten opzichte van de decembertelling is vooral een opvallende toename van kleine en wilde zwaan en de toendrarietgans te bespeuren. Het aantal kolganzen nam echter licht af. De zwanen zitten dit seizoen vooral geconcentreerd in midden en het zuidoosten van Drenthe. Toen ik vorige week in de Mepper Hooilanden was, was het een heerlijk getrompetter van wilde zwanen (ik heb helaas geen kleine gezien).

Document: 

wavo_nwsbrf_dr_201802.pdf

Auteurs: 

Harold Steendam

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Werkgroep Avifauna Drenthe

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands