Fitis onderuit, maar waardoor?

Wat is er met de Fitis aan de hand? Deze onopvallende insectivore loofzanger,die tot onze talrijkste broedvogelsbehoort, neemt al geruimetijd af. Het huidige aantal broedparenis bijna gehalveerd vergeleken met 1990. Jaarlijkse veranderingen in de populatie hangen vooral samen met de overleving van volwassen vogels. Dit blijkt uit een analyse van resultatenuit het Constant Effort Sites(CES) project vanaf 1996. Een verband met de overleving van eerstejaarsvogels en de reproductie werd niet gevonden.

Document: 

sovon_nieuws_02-17_web-pages-24.pdf

Auteurs: 

Loes van den Bremer

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

30

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands