Evaluatie wintertellingen van watervogels in de Kaliwaal t/m seizoen 2013/14; analyse effecten nieuwe openingstijden baggerspecieberging

U treft bij deze publicatie geen PDF aan. Voor nadere informatie verwijzen wij naar petra.verburg@sovon.nl.

Rapportnummer: 

2014/27

Auteurs: 

van den Bremer L. & Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands