Evaluatie wintertellingen van watervogels in de Kaliwaal t/m seizoen 2012/13

Bij deze publicatie treft u geen PDF aan. Neem voor nadere informatie contact op met petra.verburg@sovon.nl.

Rapportnummer: 

2013/31

Auteurs: 

van den Bremer L. & Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands