Evaluatie Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden

Document: 

Rap_2016-33_Eval-progr-biodiv-en-leefgebieden.pdf

Rapportnummer: 

2016/33

Auteurs: 

ten Holt H., Martens S., Stahl J., Sierdsema H., van den Bremer L.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Bureau Zet / Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands