Evaluatie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2000 - 2012

Document: 

Rap_2014-30_Evaluatie_agrarisch_beheer_N-B.pdf

Rapportnummer: 

2014/30 / Bureau Zet-rapport-2014-4038

Auteurs: 

ten Holt H., Sierdsema H., Martens S., Stahl J., van Kleunen A. & de Boer V.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland/Bureau ZET, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands