Effecten van het aanbieden van voedselgewassen op de talrijkheid van overwinterende akkervogels: een eerste analyse

Veel wijst er op dat de problemen van Europese akkervogels tenminste voor een deel worden veroorzaakt door voedselschaarste in de winter, als gevolg van een steeds efficiëntere landbouwpraktijk waarin onkruiden en oogstresten zeldzame verschijnselen zijn geworden. Als maatregel om deze bottleneck op te heffen valt te denken aan het inzaaien van kleine oppervlakten akkerland met gewassen die voor vogels geschikt wintervoedsel opleveren. In dit artikel worden de eerste, hoopgevende resultaten besproken van een experiment waarin dit in een aantal Nederlandse akkergebieden is gebeurd.

Document: 

Limosa_86-3-2013_132-139_Stip_etal.pdf

Auteurs: 

Stip A., Kleijn D. & Teunissen W.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

NOU

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

86

Nummer: 

3

Publicatietaal: 

Nederlands