Effecten van ganzen op weidevogels in het broedseizoen in Zuid-Holland

In de afgelopen drie decennia zijn over het algemeen steeds meer ganzen in het voorjaar aanwezig in Zuid-Holland en in dezelfde periode zijn de aantallen broedende weidevogels achteruit gegaan. Veel betrokkenen bij het weidevogelbeheer suggereren dat de aanwezigheid van ganzen een negatief effect heeft op weidevogels. Dat leidt tot de vraag of ganzen die tijdens het broedseizoen in de provincie aanwezig zijn, invloed hebben op het voorkomen en de aantalsontwikkeling van weidevogels. Op basis van bestaande gegevens uit verschillende databronnen hebben wij onderzocht of er aanwijzingen zijn voor een relatie tussen de aanwezigheid/dichtheid aan ganzen en de trends, vestiging, nestsucces en verspreiding van weidevogels.

Document: 

rap_2019-35_effect-ganzen-op-weidevogels-zh.pdf

Rapportnummer: 

2019/35

Auteurs: 

Maja Roodbergen, Erik Kleyheeg, Pauline Alefs & Wolf Teunissen

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands