Effect van verhouding tussen mossels en Japanse oesters op de vogelbevolking van schelpdierbanken

In het kader van een te nemen besluit over een beleidskader voor het handmatig rapen van Japanse oesters (Crassostrea gigas) is het van belang om te weten welke ecologische rol de oesterbanken in haar verschillende verschijningsvormen spelen. Op basis van een analyse van in het kader van het waddenfonds project mosselwad verzamelde data werden twee vragen beantwoord:

1. Wat is het belang van de verschillende typen schelpdierbanken (mosselbank, gemengde bank, oesterbank) voor de vogelsoorten die op de drooggevallen wadplaten naar voedsel zoeken?

2. Wat is het effect van het voorkomen van oesters in schelpdierbanken op mossels als vogelvoedsel in diezelfde banken?

Lees ook het nieuwsbericht Rapen oesters op schelpdierbanken minst verstorend voor vogels bij hoog aandeel oesters

Document: 

Rap_2016-17_Oestersrapen.pdf

Rapportnummer: 

2016/17

Auteurs: 

Ens B.J., Waser A.M., Deuzeman S., wa Kangeri A.K., van Winden E., Postma J., de Boer P. & van der Meer J.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen/NIOZ, Den Burg

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands