Eerste resultaten binnenlandse steltlopertellingen

In de telweekenden van oktober en november leverden veel tellers een extra inspanning door niet alleen ganzen en zwanen te tellen, maar tevens steltlopers. Hierbij maakte de telling in oktober onderdeel uit van de internationale Goudpleviertelling van de Wader Study Group.

Document: 

Sovon-Nieuws_2008-4-p18_Eerste-resultaten-binnenlandse-steltlopers.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

21

Nummer: 

4

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands