Ecologische gegevens van vogels voor Standaard Gegevensformulieren Vogelrichtlijngebieden

Document: 

Rap_2013-24_Standaard_Gegevensformulieren_Vogelrichtlijngebieden.pdf

Rapportnummer: 

2013/24 WOt-Technical report 2

Auteurs: 

van Kleunen A., van Roomen M., van den Bremer L., Lemaire A., Vergeer J-W. & van Winden E.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands