Dwerggorzen in Nederland, klein maar fijn

Een Dwerggors is onopvallend maar subtiel getekend, als een vrouwtje Rietgors maar dan wat kleiner en met een roodbruin ‘gezicht’, duidelijke oogring, lichte vleugelstreep en scherpe ‘tsit’-roep.
Waarnemingen werden tot en met 2003 beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA), daarna geregistreerd door Sovon (BSP), Trektellen.nl, Waarneming.nl en Vogeltrekatlas.nl (ringvangsten; Vogeltrekstation). Na het zo goed mogelijk uitfilteren van dubbele en vervolgwaarnemingen bleven 653 gevallen over. Het gaat om 683 vogels, geregistreerd als ter plaatse (274 gevallen/292 ex.), trekkend (229/239) en gevangen/vondsten (150/152).

Document: 

sovon-nieuws_2018-3_p8-9_dwerggorzen-nederland_boele-van-winden.pdf

Auteurs: 

Arjan Boele & Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

31

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Schaarse soorten

Publicatietaal: 

Nederlands