De herontwikkeling van voormalig zendercomplex Radio Kootwijk in 2015

U treft bij deze publicatie geen PDF van het rapport aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met jacintha.vandijk@sovon.nl.

Rapportnummer: 

2016/08

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands