De herontwikkeling van voormalig zendercomplex Radio Kootwijk in 2013

U treft bij deze publicatie geen PDF aan. Voor verdere informatie verwijzen we u naar petra.verburg@sovon.nl.

 

Rapportnummer: 

2014/14

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands