De herontwikkeling van voormalig zendercomplex Radio Kootwijk in 2011

U treft bij deze publicatie geen PDF aan. Voor verdere informatie verwijzen we u naar petra.verburg@sovon.nl.

Rapportnummer: 

2012/06

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands