Crexmail juni 2019

In de eerste nieuwsbrief zagen we al dat de terugkeer laat is dit jaar. Het aantal vogels dat er daarna is bijgekomen is buitengewoon tegenvallend. Tijdens het eerste simultane telweekend zijn slechts zes kwartelkoningen doorgegeven (26 in 2018). Dit is het laagste aantal tijdens de eerste telling vanaf het begin van simultane Crex-telling. Uiteindelijk staat de teller nu op 17 roepplekken. De aantallen zijn redelijk verdeeld over het land zonder duidelijke clusters.

Document: 

crex_nieuwsbrief_2_2019.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers & Kees Koffijberg

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands