Crexmail juli 2019

Laagste aantal sinds jaren tachtig?


De eerste en tweede simultaantelling liggen achter ons. Tijd om de (voorlopige) balans op te maken. Op dit moment zitten we op het (bijna) laagste aantal ooit. Maar wellicht komen er nog meldingen binnen via andere telprojecten van Sovon of meldingen die pas later openbaar worden gemaakt van deze zeldzame broedvogel.

Document: 

crex_mail_3_2019.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Boerenlandvogels

Publicatietaal: 

Nederlands