Crexmail 1 - 2018

De eerste nieuwsbrief over de integrale Kwartelkoningtelling van het seizoen 2017.

Document: 

crex_nieuwsbrief_2018_1.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers & Kees Koffijberg

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Broedvogels

Zeldzame broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands