CES-indexen

Reproductie‐index tot en met 2020 (evenredig met het aantal geproduceerde juveniele vogels per adult), jaarlijkse overlevingskans van volwassen en van juvenielen vogels voor de meest gevangen zangvogelsoorten in het Constant Effort Site (CES) project, met 95%‐betrouwbaarheidsintervallen. De overleving voor het jaar 2020 is die van 2019 tot 2020. Eerstejaars 'overleving' is feitelijk een mix van overleving en de kans dat een overlevend jong terugkeert naar de geboorteplek. 'Gaten' in de reeksen ontstaan doordat de gegevens niet voor elk jaar een schatting toelaten; dit geldt vooral voor juvenielen. Indexen voor 1994 en 1995 zijn gebaseerd op veel minder CES‐locaties (7‐13) dan die voor latere jaren (30‐46).

Document: 

ces_tm2020_reproductie_en_overleving.xlsx

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Vogeltrekstation & Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Publicatietaal: 

Nederlands