Broedvogels in Waddenzee blijvend in mineur

Op 17 en 18 mei 2018 vond in Leeuwarden de dertiende trilaterale Ministersconferentie plaats. In de ‘Leeuwarden Declaration’ die door de regeringsvertegenwoordigers van de drie Waddenzeelanden werd ondertekend, staan onder andere de broedvogels in de schijnwerpers. De jaarlijkse monitoring, zoals in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring en het trilaterale TMAP programma, laat zien dat een aantal belangrijke broedvogels het nog steeds slecht doet.

Document: 

sovon-nieuws_2018-02-p6-7_broedvogels-waddenzee-in-mineur_kees-koffijberg.pdf

Auteurs: 

Kees Koffijberg, Peter de Boer & Jelle Postma

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

31

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Broedvogels

Zeldzame broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands