Broedvogels van Uilenbosch en Waalsdorpervlakte bij Den Haag in 2014

Bij deze publicatie treft u geen PDF van het rapport aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met roy.slaterus@sovon.nl.

Rapportnummer: 

2014/47

Auteurs: 

Slaterus R

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands