Broedvogels van Tiengemeten in 2011

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Jacintha van Dijk (jacintha.vandijk@sovon.nl).

 

Document: 

Rap_2012-13_TiengemetenZK.pdf

Rapportnummer: 

2012/13

Auteurs: 

Slaterus R. & Klemann M.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands