Broedvogels van terreinen van de Bosgroep Midden Nederland in Gelderland in 2018

In het kader van de monitoring van de Subsidieregeling Natuur en Landschap zijn in opdracht van de Bosgroep Midden Nederland in het voorjaar van 2018 broedvogels gekarteerd in verschillende objecten verdeeld over 14 rapportagegebieden. De objecten liggen verspreid over de Noordelijke Veluwe en de Achterhoek en zijn in beheer bij verschillende eigenaars aangesloten bij de Bosgroep Midden Nederland.

De objecten omvatten 1.227 hectare en bestaan grotendeels uit bos, voornamelijk beheertype N16.03 droog bos met productie 565 hectare, beheertype N16.04 vochtig bos met productie 331 hectare en N15.02 dennen-, eiken- en beukenbos, 197 hectare. Verder aangevuld met kleinere oppervlaktes van 16 andere beheertypen.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met jacintha.vandijk@sovon.nl

Document: 

rap_2018-44_brv-bosgroep-gelderland-2018zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/44

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands