Broedvogels van SNL-objecten in Gelderland in 2018

In het kader van de monitoring van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) heeft de Provincie Gelderland Sovon gevraagd een aantal objecten te inventariseren op broedvogels.

In het voorjaar van 2018 zijn met dit doel 17 SNL-rapportagegebieden geïnventariseerd op broedvogels. De objecten in de 17 rapportagegebieden liggen verspreid over de provincie Gelderland, met dit jaar de nadruk op de Achterhoek en de uiterwaarden van de Waal ten westen van Nijmegen.

De objecten omvatten 330 hectare verdeeld over diverse eigenaren/beheerders. Ze bestaan grotendeels uit bos. Dit betreft voornamelijk beheertype N16.04 vochtig  bos met productie (89 hectare), N16.03 droog bos met productie (50 hectare) en N15.02 dennen-, eiken- en beukenbos (43 hectare) en beheertype N01.03 rivier- en moeraslandschap (49 hectare), aangevuld met kleinere oppervlaktes van 10 andere beheertypen.

In bijgaande PDF treft ugeen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

rap_2018-43_brv-snl-gelderland-2018-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/43

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands