Broedvogels van SNL-objecten in Gelderland in 2016

In het kader van de monitoring van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) heeft de Provincie Gelderland Sovon gevraagd een groot aantal objecten te inventariseren op broedvogels die in het kader van SNL van belang zijn.

In het voorjaar van 2016 zijn in dit kader 11 rapportagegebieden geïnventariseerd op broedvogels, verspreid over de provincie. De objecten zijn in beheer bij verschillende instanties. De objecten bestaan grotendeels uit bos (voornamelijk beheertype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos en beheertype N16.01 Droog bos met productie), aangevuld met kleinere oppervlaktes van 13 andere beheertypen.

U treft in bijgaande PDF geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl.

Document: 

Rap_2016-34_SNL-gebieden_Gelderland_2016_ZK.pdf

Rapportnummer: 

2016/34

Auteurs: 

de Boer V.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands