Broedvogels van Slangenburg in 2018

In het voorjaar van 2018 is  het SBB object de Slangenburg nabij Doetinchem geïnventariseerd op broedvogels. In zijn totaliteit is het landgoed 600 hectares groot, waarvan 414 hectare werden geïnventariseerd.

Er zijn 67 soorten broedvogels vastgesteld, waarvan 59 zijn gekarteerd. Niet-gekarteerde soorten zijn Winterkoning, Roodborst, Merel, Tjiftjaf, Fitis, Koolmees, Pimpelmees en Vink. Er zijn zeven Rode Lijst-soorten vastgesteld. Vergeleken met eerdere karteringen zijn soorten van struweel en jongere bosfases in aantal afgenomen. Soorten van ouder bos zijn in het algemeen toegenomen of waren stabiel. Meest opmerkelijk is de vestiging van de Middelste Bonte Specht, die het binnen een periode van twaalf jaar schopte tot op één na meest algemene specht in het gebied.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

rap_2018-60_slangenburg-2018-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/60

Auteurs: 

van Bruggen J.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands