Broedvogels van Schokland, Rotterdamse Hoek, Flevohout, Ooievaar- en Reigerplas en het Knarbos in 2018

In 2018 zijn in opdracht van Het Flevo-landschap Schokland, Rotterdamse Hoek, Flevohout, Ooievaars- en Reigerplas en het Knarbos in de provincie Flevoland gekarteerd op broedvogels. Hierbij zijn de meeste aanwezige soorten gekarteerd, met uitzondering van de meest algemene. In alle gebieden zijn vijf integrale bezoeken gebracht die meest voor zonsopgang aanvingen.
In totaal werden in de gebieden tezamen 79 soorten vastgesteld als broedvogel, waarvan er 71 integraal zijn gekarteerd. Conform de Rode Lijst is 1 soort aangemerkt als bedreigd, 7 als kwetsbaar en 12 als gevoelig.
De meeste veranderingen in aantallen en soortenspectrum op de langere termijn zijn een gevolg van successie, waarbij pionierssoorten worden vervangen door struweelsoorten, die op hun beurt werden vervangen door bosvogels. Daarnaast waren het grote aantal en het goede broedsucces van de Grutto in Schokland, het grote aantal Dodaarzen in Rotterdamse Hoek en het grote aantal Zomertortels in het Knarbos verrassend.

Document: 

rap_2019-18_flevolandschap-2018-zk.pdf

Rapportnummer: 

2019/18

Auteurs: 

Willem van Manen & Symen Deuzeman

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands