Broedvogels van Rotterdamse Hoek, Urkerbos, Schokland en De Grote Trap in 2015

In het voorjaar van 2015 zijn enkele terreinen van Het Flevo-landschap (541 ha) geïnventariseerd op broedvogels. Het ging om het Rotterdamse Hoek (61,6 ha), Urkerbos (211,5 ha), een deel van Schokland (146,1 ha) in de Noordoostpolder en Grote Trap (121,5 ha) in Zuidelijk Flevoland. Sovon Vogelonderzoek Nederland voerde de inventarisatie uit in opdracht van Het Flevo-landschap. De inventarisaties hebben ten doel de betekenis van de gebieden of delen daarvan voor broedvogels vast te stellen en daarmee beheer beter te kunnen evalueren.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl.

Document: 

Rap_2016-10_Flevolandschap2015-ZK.pdf

Rapportnummer: 

2016/10

Auteurs: 

van Manen W. & Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands