Broedvogels van Roekel en De Zanding in 2015

Uit bijgaande PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Petra Verburg (petra.verburg@sovon.nl)

Document: 

Rap_2016-07_Roekel-ZandingZK.pdf

Rapportnummer: 

2016/07

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands