Broedvogels van Polder Oosterwolde en Rietveld Elburg in 2014

Uit deze PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met Petra Verburg (petra.verburg@sovon.nl)

Document: 

Rap_2014-48_Oosterwolde_2014ZK.pdf

Rapportnummer: 

2014/48

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands