Broedvogels van Polder Oosterwolde in 2012

Uit deze PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met Petra Verburg (petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

Rap_2013-43_OosterwoldeZK.pdf

Rapportnummer: 

2013/43

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands