Broedvogels van Planken Wambuis in 2013

Uit bijgaande PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met Petra Verburg (petra.verburg@sovon.nl)

Document: 

Rap_2014-23_Planken_WambuisZK.pdf

Rapportnummer: 

2014/23

Auteurs: 

de Boer P. & Klemann M.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands