Broedvogels van Noord-Friesland Buitendijks en de invloed van verkweldering op hun aantallen

Er is 15 jaar protest voor nodig geweest om de buitendijkse gronden in het Friese deel van de Waddenzee te behoeden voor verdere inpoldering. Mede op basis van de belangrijke vogelwaarden is Noord-Friesland Buitendijks een beschermd natuurgebied geworden. Om het areaal ‘halfnatuurlijke kwelders’ te vergroten is een begin gemaakt met verkweldering. Wat zullen hiervan de gevolgen zijn voor broedvogels?

Document: 

Limosa_88-1-2015_31-42_Bos.pdf

Auteurs: 

Bos D., Engelmoer M., Feddema J. & Koffijberg K.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

N.O.U.

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

88

Nummer: 

1

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands