Broedvogels van Landgoed Leusveld, Landgoed Voorstonden en de Hiemberg in 2018

In 2018 zijn Landgoed Het Leusveld, Landgoed Voorstonden en de Hiemberg (totaal 482,4 ha) op broedvogels geïnventariseerd. De inventarisatie werd grotendeels uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten. Het centrale deel van Landgoed Leusveld (57,2 ha) werd op broedvogels onderzocht door leden van de Vogelwerkgroep Arnhem e.o. Het gaat hierbij om een BMP-plot, ofwel om een steekproefgebied dat sinds 1985 op alle in dat gebied voorkomende broedvogelsoorten geteld wordt. De inventarisatieresultaten zijn samengevoegd en in het voorliggende rapport in samenhang beschreven.

 

Uit bijgaande PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

 

Document: 

rap_2018-35_brv-leusveld-voorstonden-hiemberg-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/35

Auteurs: 

Vogel R.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands