Broedvogels van Kootwijk in 2017

In het voorjaar van 2017 is een deel van Boswachterij Kootwijk (2465,4 ha) gekarteerd op broedvogels. In het gebied werden vijf inventarisatieronden uitgevoerd in de periode maart-augustus, waarbij 8,3 minuten per hectare werd besteed aan veldwerk. Nachtrondes werden uitsluitend uitgevoerd in mei, juni en juli voor de inventarisatie van de Nachtzwaluw. In totaal werden 67 verschillende soorten broedvogels vastgesteld in het onderzoeksgebied, waarvan er 57 zijn gekarteerd. Er werden veertien Rode Lijst-soorten vastgesteld en zeven Natura 2000-soorten.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl.

Document: 

rap_2017-57_kootwijk-2017-zk.pdf

Rapportnummer: 

2017/57

Auteurs: 

Deuzeman S. & Vogel R.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands