Broedvogels van Hiemstrastate in 2017

In 2017 is op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten Hiemstrastate (56,9 ha) geïnventariseerd op broedvogels. Hiemstrastate is een landgoed, aangelegd rond 1875 op de heide in Midden-Drenthe.

In bijgaande PDF treft u geen verspreidingskaarten aan. Voor nader informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl.

Document: 

rap_2017-69_brv-van-hiemstrastate-2017-zk.pdf

Rapportnummer: 

2017/69

Auteurs: 

van Manen W.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands