Broedvogels van het Speulder- en Sprielderbos en de uiterwaarden bij Bronkhorst in 2015

In het voorjaar van 2015 zijn het Speulder- en Sprielderbos (2533,6 ha) en de uiterwaarden bij Bronkhorst (89,1 ha) gekarteerd op broedvogels.

In het Speulder- en Sprielderbos werden vijf inventarisatieronden uitgevoerd in de periode maart-juli, waarbij 6,9 minuten per hectare werd besteed aan veldwerk. In de uiterwaarden bij Bronkhorst zijn vijf integrale bezoeken uitgevoerd tussen begin april en begin juli, waarbij 23,6 minuut per ha werd besteed aan veldwerk. Er werden geen nachtrondes uitgevoerd.

In het Speulderbos werden 58 verschillende soorten broedvogels vastgesteld waarvan 51 werden gekarteerd. Het aantal soorten betreft een minimum, omdat geen speciale bezoeken zijn gebracht voor nacht actieve soorten. Er werden zes Rode Lijst-soorten gevonden.

In de uiterwaarden bij Bronkhorst werden 51 verschillende soorten broedvogels vastgesteld, die alle werden gekarteerd. Ook hier betreft het aantal soorten een minimum, omdat geen speciale bezoeken zijn gebracht voor nacht actieve soorten. In totaal zijn vijf Rode Lijst-soorten gevonden.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl.

Document: 

Rap_2016-28_Speuld-Bronkhorst_ZK.pdf

Rapportnummer: 

2016/28

Auteurs: 

Deuzeman S. & Klemann M.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands